Wat is SportParkPlus?

SportParkPlus is een initiatief van v.v. Rood Zwart uit Delden, gelegen in de gemeente Hof van Twente.
Gesitueerd aan de westzijde van Delden vormt het complex de overgang van landelijk groen naar het prachtige oude stadje Delden.

Sinds 2010 werkt Rood Zwart aan de herontwikkeling van het terrein en de gebruikersfuncties. Daarmee streeft zij na een spil in de Deldense gemeenschap te worden en geeft zij invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Masterplan waarbinnen dit wordt vormgegeven heet SportParkPlus.

SportPark Plus

Het plan behelst tal van verbeteringen en vernieuwingen van de accommodatie en het gebruik. Hierdoor ontstaat er een multifunctioneel park, passend bij de wensen en behoeften van de moderne tijd, gericht op bewegen en ontmoeten in een natuurlijk groene omgeving.

Het Masterplan omvat in hoofdzaak:

  • Veilige toegang
  • Bevorderen fietsgebruik
  • Renovatie kelder/opslag
  • Herstel van de brink als centrale ontmoetingsplek
  • Inpassing parkeerplaats
  • Vervangende multifunctionele nieuwbouw
  • Extra kunstgrasveld
  • Inrichting als landschapspark
  • Duurzame veldverlichting

Het Masterplan SportParkPlus is het resultaat van een goede samenwerking tussen Gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema, architect Jos Snippert en de vele vrijwilligers van de v.v. Rood Zwart. We zijn deze partijen dankbaar voor hun expertise en inbreng.

Met elkaar en voor elkaar!

Uw financiële bijdrage

Een belangrijke fase in het masterplan is de vervangende nieuwbouw van het clubgebouw, centraal op het park.

We zijn op zoek naar mensen (bedrijven, instellingen, etc.) die letterlijk, maar ook financieel een steentje willen bijdragen bij diverse werkzaamheden. Uw gift voor deze multifunctionele accommodatie resulteert in maatschappelijke betrokkenheid en naamsbekendheid. Uw bijdrage voor deze ontmoetingsplek is van meerwaarde voor de gehele Deldense gemeenschap.

Sponsorpakketten

Er zijn verschillende sponsorpakketten waarmee u SportparkPlus financieel kunt steunen en tevens uw bedrijf voor meerdere jaren ‘in de picture’ zet bij een groot deel van de Deldense bevolking, lokale ondernemers en instellingen. Een sponsorbrochure kunt u aanvragen bij Vincent Kenkhuis. Tevens heeft u de mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden materialen of diensten te leveren.

Wij staan altijd open voor uw suggesties en ideeën om SportparkPlus te ondersteunen!

Draag uw steentje bij

Onderstaande bedrijven en vrijwilligers zijn supporter van sportparkplus!